Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_style ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
register_block_style ( $block_name, $style_properties )
Parametry: (2)
  • (string) $block_name Block type name including namespace.
    Wymagane: Tak
  • (array) $style_properties Array containing the properties of the style name, label, style (name of the stylesheet to be enqueued), inline_style (string containing the CSS to be added).
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (boolean) True if the block style was registered with success and false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers a new block style.Źródło

function register_block_style( $block_name, $style_properties ) {
	return WP_Block_Styles_Registry::get_instance()->register( $block_name, $style_properties );
}