Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.username_exists ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'username_exists', $user_id, $username )
Parametry: (2)
  • (int|false) $user_id The user's ID on success, and false on failure.
    Wymagane: Tak
  • (string) $username Username to check.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the given username exists or not.

Źródło

return apply_filters( 'username_exists', $user_id, $username );