Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_{$name}_label ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "user_{$name}_label", $desc )
Parametry:
  • (string) $desc The translatable label for the contactmethod.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a user contactmethod label.

The dynamic portion of the filter hook, $name, refers to each of the keys in the contactmethods array.

Źródło

echo apply_filters( "user_{$name}_label", $desc );