Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_user_option_local ›

Od3.0.0
Przestarzały4.9.0
is_user_option_local ( $key, $user_id = 0, $blog_id = 0 )
Parametry: (3)
 • (string) $key
  Wymagane: Tak
 • (int) $user_id Optional. Defaults to current user.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $blog_id Optional. Defaults to current blog.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • MU

Check whether a usermeta key has to do with the current blog.Źródło

function is_user_option_local( $key, $user_id = 0, $blog_id = 0 ) {
	global $wpdb;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.9.0' );

	$current_user = wp_get_current_user();
	if ( $blog_id == 0 ) {
		$blog_id = get_current_blog_id();
	}
	$local_key = $wpdb->get_blog_prefix( $blog_id ) . $key;

	return isset( $current_user->$local_key );
}