Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_new_form_tag ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'user_new_form_tag' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the adduser form tag.

Źródło

do_action( 'user_new_form_tag' );