Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_edit_form_tag ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'user_edit_form_tag' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the your-profile form tag on the user editing screen.

Źródło

do_action( 'user_edit_form_tag' );