wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_can_edit_post › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały2.0.0
user_can_edit_post ( $user_id, $post_id, $blog_id = 1 )
Parametry: (3)
 • (int) $user_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $blog_id Not Used
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
Zobacz:
Powrót:
 • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether user can edit a post.Źródło

function user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	$post = get_post($post_id);
	$post_author_data = get_userdata($post->post_author);

	if ( (($user_id == $post_author_data->ID) && !($post->post_status == 'publish' && $author_data->user_level < 2))
			|| ($author_data->user_level > $post_author_data->user_level)
			|| ($author_data->user_level >= 10) ) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}