wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_can_edit_post_comments › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały2.0.0
user_can_edit_post_comments ( $user_id, $post_id, $blog_id = 1 )
Parametry: (3)
 • (int) $user_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $blog_id Not Used
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
Zobacz:
Powrót:
 • (bool) returns true if $user_id can edit $post_id's comments
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether user can delete a post.Źródło

function user_can_edit_post_comments($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	// Right now if one can edit a post, one can edit comments made on it.
	return user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id);
}