wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_can_edit_post_date › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały2.0.0
user_can_edit_post_date ( $user_id, $post_id, $blog_id = 1 )
Parametry: (3)
 • (int) $user_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id
  Wymagane: Tak
 • (int) $blog_id Not Used
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 1
Zobacz:
Powrót:
 • (bool) returns true if $user_id can edit $post_id's date
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether user can delete a post.Źródło

function user_can_edit_post_date($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	return (($author_data->user_level > 4) && user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id));
}