Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_edit_form_tag ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'post_edit_form_tag', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the post editor form tag.

Źródło

do_action( 'post_edit_form_tag', $post );