Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.postmeta_form_limit ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'postmeta_form_limit', 30 )
Parametry:
  • (int) $limit Number of custom fields to retrieve. Default 30.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of custom fields to retrieve for the drop-down in the Custom Fields meta box.

Źródło

$limit = apply_filters( 'postmeta_form_limit', 30 );