Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_contactmethods ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'user_contactmethods', $methods, $user )
Parametry: (2)
  • (array) $methods Array of contact methods and their labels.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the user contact methods.

Źródło

return apply_filters( 'user_contactmethods', $methods, $user );