Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_get_user_contactmethods ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
_wp_get_user_contactmethods ( $user = null )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (WP_User) $user Optional. WP_User object. Default null.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (array) Array of contact methods and their labels.
Zdefiniowane na:
Codex:

The old private function for setting up user contact methods.

Use wp_get_user_contact_methods() instead.Źródło

function _wp_get_user_contactmethods( $user = null ) {
	return wp_get_user_contact_methods( $user );
}