Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_can_richedit ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'user_can_richedit', $wp_rich_edit )
Parametry:
  • (bool) $wp_rich_edit Whether the user can access the visual editor.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the user can access the visual editor.

Źródło

return apply_filters( 'user_can_richedit', $wp_rich_edit );