Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_user_search ›

Odn/a
Przestarzały
do_action_ref_array( 'pre_user_search', array( &$this )
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets all users who are not authors.

Źródło

do_action_ref_array( 'pre_user_search', array( &$this ) );