Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_search_form ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_get_search_form' )
Linki:
    Zdefiniowane na:
    Codex:

    Fires before the search form is retrieved, at the start of get_search_form().

    Źródło

    do_action( 'pre_get_search_form' );