Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ms_user_row_actions ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ms_user_row_actions', $actions, $user )
Parametry: (2)
  • (string[]) $actions An array of action links to be displayed. Default 'Edit', 'Delete'.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the action links displayed under each user in the Network Admin Users list table.

Źródło

$actions = apply_filters( 'ms_user_row_actions', $actions, $user );