Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.current_action ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
current_action ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Hook name of the current action.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the name of the current action.Źródło

function current_action() {
	return current_filter();
}