Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.registered_taxonomy ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'registered_taxonomy', $taxonomy, $object_type, (array)
Parametry: (3)
  • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
    Wymagane: Tak
  • (array|string) $object_type Object type or array of object types.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Array of taxonomy registration arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a taxonomy is registered.

Źródło

do_action( 'registered_taxonomy', $taxonomy, $object_type, (array) $taxonomy_object );