Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregistered_taxonomy ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'unregistered_taxonomy', $taxonomy )
Parametry:
  • (string) $taxonomy Taxonomy name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a taxonomy is unregistered.

Źródło

do_action( 'unregistered_taxonomy', $taxonomy );