Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_taxonomy ›

Od2.3.0
Przestarzały3.0.0
is_taxonomy ( $taxonomy )
Parametry:
  • (string) $taxonomy Name of taxonomy object
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) Whether the taxonomy exists.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks that the taxonomy name exists.Źródło

function is_taxonomy( $taxonomy ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'taxonomy_exists()' );
	return taxonomy_exists( $taxonomy );
}