Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_taxonomy ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
get_taxonomy ( $taxonomy )
Parametry:
  • (string) $taxonomy Name of taxonomy object to return.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (WP_Taxonomy|false) The Taxonomy Object or false if $taxonomy doesn't exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the taxonomy object of $taxonomy.

The get_taxonomy function will first check that the parameter string given is a taxonomy object and if it is, it will return it.Źródło

function get_taxonomy( $taxonomy ) {
	global $wp_taxonomies;

	if ( ! taxonomy_exists( $taxonomy ) ) {
		return false;
	}

	return $wp_taxonomies[ $taxonomy ];
}