Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_taxonomy_args ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'register_taxonomy_args', $args, $this->name, (array)
Parametry: (3)
  • (array) $args Array of arguments for registering a taxonomy.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Taxonomy key.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $object_type Array of names of object types for the taxonomy.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for registering a taxonomy.

Źródło

$args = apply_filters( 'register_taxonomy_args', $args, $this->name, (array) $object_type );