Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_registered_settings ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
get_registered_settings ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of registered settings, keyed by option name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves an array of registered settings.Źródło

function get_registered_settings() {
	global $wp_registered_settings;

	if ( ! is_array( $wp_registered_settings ) ) {
		return array();
	}

	return $wp_registered_settings;
}