Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_setting ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
get_user_setting ( $name, $default = false )
Parametry: (2)
  • (string) $name The name of the setting.
    Wymagane: Tak
  • (string) $default Optional default value to return when $name is not set.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Powrót:
  • (mixed) the last saved user setting or the default value/false if it doesn't exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user interface setting value based on setting name.Źródło

function get_user_setting( $name, $default = false ) {
	$all_user_settings = get_all_user_settings();

	return isset( $all_user_settings[ $name ] ) ? $all_user_settings[ $name ] : $default;
}