Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.notify_post_author ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'notify_post_author', $maybe_notify, $comment_ID )
Parametry: (2)
  • (bool) $maybe_notify Whether to notify the post author about the new comment.
    Wymagane: Tak
  • (int) $comment_ID The ID of the comment for the notification.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to send the post author new comment notification emails, overriding the site setting.

Źródło

$maybe_notify = apply_filters( 'notify_post_author', $maybe_notify, $comment_ID );