Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.list_authors ›

Od1.2.0
Przestarzały2.1.0
list_authors ( $optioncount = false, $exclude_admin = true, $show_fullname = false, $hide_empty = true, $feed = '', $feed_image = '' )
Parametry: (6)
 • (bool) $optioncount
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (bool) $exclude_admin
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (bool) $show_fullname
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (bool) $hide_empty
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (string) $feed
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $feed_image
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
 • (null|string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Lists authors.Źródło

function list_authors($optioncount = false, $exclude_admin = true, $show_fullname = false, $hide_empty = true, $feed = '', $feed_image = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_authors()' );

	$args = compact('optioncount', 'exclude_admin', 'show_fullname', 'hide_empty', 'feed', 'feed_image');
	return wp_list_authors($args);
}