Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.notify_moderator ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'notify_moderator', $maybe_notify, $comment_ID )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/comment.php

Źródło

$maybe_notify = apply_filters( 'notify_moderator', $maybe_notify, $comment_ID );