Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_modified_author ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
the_modified_author ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the name of the author who last edited the current post, if the author's ID is available.Źródło

function the_modified_author() {
	echo get_the_modified_author();
}