Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_modified_author ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
get_the_modified_author ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|void) The author's display name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the author who last edited the current post.Źródło

function get_the_modified_author() {
	$last_id = get_post_meta( get_post()->ID, '_edit_last', true );

	if ( $last_id ) {
		$last_user = get_userdata( $last_id );

		/**
		 * Filters the display name of the author who last edited the current post.
		 *
		 * @since 2.8.0
		 *
		 * @param string $last_user->display_name The author's display name.
		 */
		return apply_filters( 'the_modified_author', $last_user->display_name );
	}
}