Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_author ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'atom_author' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of each Atom feed author entry.

Źródło

do_action( 'atom_author' );