Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_entry ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'atom_entry' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of each Atom feed item.

Źródło

do_action( 'atom_entry' );