Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_enclosure ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'atom_enclosure', 'Parametry:
  • (string) $html_link_tag The HTML link tag with a URI and other attributes.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:Codex:

Filters the atom enclosure HTML link tag for the current post.

Źródło

echo apply_filters( 'atom_enclosure', '<link href="' . esc_url( trim( $enclosure[0] ) ) . '" rel="enclosure" length="' . absint( trim( $enclosure[1] ) ) . '" type="' . esc_attr( trim( $enclosure[2] ) ) . '" />' . "\n" );