Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.atom_ns ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'atom_ns' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/feed-atom.php

Źródło

do_action( 'atom_ns' );