Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_parent_theme_file_uri ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
get_parent_theme_file_uri ( $file = '' )
Parametry:
  • (string) $file Optional. File to return the URL for in the template directory.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (string) The URL of the file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the URL of a file in the parent theme.Źródło

function get_parent_theme_file_uri( $file = '' ) {
	$file = ltrim( $file, '/' );

	if ( empty( $file ) ) {
		$url = get_template_directory_uri();
	} else {
		$url = get_template_directory_uri() . '/' . $file;
	}

	/**
	 * Filters the URL to a file in the parent theme.
	 *
	 * @since 4.7.0
	 *
	 * @param string $url  The file URL.
	 * @param string $file The requested file to search for.
	 */
	return apply_filters( 'parent_theme_file_uri', $url, $file );
}