Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_parent_theme_file_path ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
get_parent_theme_file_path ( $file = '' )
Parametry:
  • (string) $file Optional. File to return the path for in the template directory.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (string) The path of the file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the path of a file in the parent theme.Źródło

function get_parent_theme_file_path( $file = '' ) {
	$file = ltrim( $file, '/' );

	if ( empty( $file ) ) {
		$path = get_template_directory();
	} else {
		$path = get_template_directory() . '/' . $file;
	}

	/**
	 * Filters the path to a file in the parent theme.
	 *
	 * @since 4.7.0
	 *
	 * @param string $path The file path.
	 * @param string $file The requested file to search for.
	 */
	return apply_filters( 'parent_theme_file_path', $path, $file );
}