Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_gallery ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_post_gallery', $gallery, $post, $galleries )
Parametry: (3)
  • (array) $gallery The first-found post gallery.
    Wymagane: Tak
  • (int|WP_Post) $post Post ID or object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $galleries Associative array of all found post galleries.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the first-found post gallery.

Źródło

return apply_filters( 'get_post_gallery', $gallery, $post, $galleries );