Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_meta_table ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
_get_meta_table ( $type )
Parametry:
  • (string) $type Type of object to get metadata table for (e.g., comment, post, term, or user).
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|false) Metadata table name, or false if no metadata table exists
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the name of the metadata table for the specified object type.Źródło

function _get_meta_table( $type ) {
	global $wpdb;

	$table_name = $type . 'meta';

	if ( empty( $wpdb->$table_name ) ) {
		return false;
	}

	return $wpdb->$table_name;
}