Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_meta_sql ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
get_meta_sql ( $meta_query, $type, $primary_table, $primary_id_column, $context = null )
Parametry: (5)
 • (array) $meta_query A meta query.
  Wymagane: Tak
 • (string) $type Type of meta.
  Wymagane: Tak
 • (string) $primary_table Primary database table name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $primary_id_column Primary ID column name.
  Wymagane: Tak
 • (object) $context Optional. The main query object
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Zobacz:
 • WP_Meta_Query
Powrót:
 • (array) Associative array of `JOIN` and `WHERE` SQL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Given a meta query, generates SQL clauses to be appended to a main query.Źródło

function get_meta_sql( $meta_query, $type, $primary_table, $primary_id_column, $context = null ) {
	$meta_query_obj = new WP_Meta_Query( $meta_query );
	return $meta_query_obj->get_sql( $type, $primary_table, $primary_id_column, $context );
}