Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_previous_posts_page_link ›

Od2.0.10
Przestarzałyn/a
get_previous_posts_page_link ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string|void) The link for the previous posts page.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the previous posts page link.

Will only return string, if not on a single page or post.

Backported to 2.0.10 from 2.1.3.Źródło

function get_previous_posts_page_link() {
	global $paged;

	if ( ! is_single() ) {
		$nextpage = intval( $paged ) - 1;
		if ( $nextpage < 1 ) {
			$nextpage = 1;
		}
		return get_pagenum_link( $nextpage );
	}
}