Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dbx_post_sidebar ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'dbx_post_sidebar', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after all meta box sections have been output, before the closing #post-body div.

Źródło

do_action( 'dbx_post_sidebar', $post );