Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._draft_or_post_title ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_draft_or_post_title ( $post = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string) The post title if set.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the post title.

The post title is fetched and if it is blank then a default string is returned.Źródło

function _draft_or_post_title( $post = 0 ) {
	$title = get_the_title( $post );
	if ( empty( $title ) ) {
		$title = __( '(no title)' );
	}
	return esc_html( $title );
}