Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._count_posts_cache_key ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
_count_posts_cache_key ( $type = 'post', $perm = '' )
Dostęp:
 • private
Parametry: (2)
 • (string) $type Optional. Post type to retrieve count Default 'post'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'post'
 • (string) $perm Optional. 'readable' or empty. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (string) The cache key.
Zdefiniowane na:
Codex:

Return the cache key for wp_count_posts() based on the passed arguments.Źródło

function _count_posts_cache_key( $type = 'post', $perm = '' ) {
	$cache_key = 'posts-' . $type;
	if ( 'readable' == $perm && is_user_logged_in() ) {
		$post_type_object = get_post_type_object( $type );
		if ( $post_type_object && ! current_user_can( $post_type_object->cap->read_private_posts ) ) {
			$cache_key .= '_' . $perm . '_' . get_current_user_id();
		}
	}
	return $cache_key;
}