Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_posts_columns ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'manage_posts_columns', $posts_columns, $post_type )
Parametry: (2)
  • (string[]) $post_columns An associative array of column headings.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type The post type slug.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the columns displayed in the Posts list table.

Źródło

$posts_columns = apply_filters( 'manage_posts_columns', $posts_columns, $post_type );