Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_pages_columns ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'manage_pages_columns', $posts_columns )
Parametry:
  • (string[]) $post_columns An associative array of column headings.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the columns displayed in the Pages list table.

Źródło

$posts_columns = apply_filters( 'manage_pages_columns', $posts_columns );