Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_media_columns ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'manage_media_columns', $posts_columns, $this->detached )
Parametry: (2)
  • (string[]) $posts_columns An array of columns displayed in the Media list table.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $detached Whether the list table contains media not attached to any posts. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Media list table columns.

Źródło

return apply_filters( 'manage_media_columns', $posts_columns, $this->detached );