Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_{$screen->id}_columns ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "manage_{$screen->id}_columns", array()
Parametry:
  • (array) $columns An array of column headers. Default empty.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the column headers for a list table on a specific screen.

The dynamic portion of the hook name, $screen->id, refers to the ID of a specific screen. For example, the screen ID for the Posts list table is edit-post, so the filter for that screen would be manage_edit-post_columns.

Źródło

$column_headers[ $screen->id ] = apply_filters( "manage_{$screen->id}_columns", array() );