Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_themes_custom_column ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'manage_themes_custom_column', $column_name, $stylesheet, $theme )
Parametry: (3)
  • (string) $column_name Name of the column.
    Wymagane: Tak
  • (string) $stylesheet Directory name of the theme.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Theme) $theme Current WP_Theme object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside each custom column of the Multisite themes list table.

Źródło

do_action( 'manage_themes_custom_column', $column_name, $stylesheet, $theme );