Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_users_custom_column ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'manage_users_custom_column', '', $column_name, $user_object->ID )
Parametry: (3)
  • (string) $output Custom column output. Default empty.
    Wymagane: Tak
  • (string) $column_name Column name.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_id ID of the currently-listed user.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the display output of custom columns in the Users list table.

Źródło

$r .= apply_filters( 'manage_users_custom_column', '', $column_name, $user_object->ID );