Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_custom_background ›

Od3.1.0
Przestarzały3.4.0
remove_custom_background ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (null|bool) Whether support was removed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove custom background support.Źródło

function remove_custom_background() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'remove_theme_support( \'custom-background\' )' );
	return remove_theme_support( 'custom-background' );
}